Příprava plechu před svařováním – úkos hrany

Vysokopevnostní konstrukční ocel 💪

– Tloušťka plechu : 7mm

– Velikost hrany: 5×5 mm

– Broušený materiál: Velmi kvalitní ocel s označením S 900 MC s mezí pevnosti 930 – 1200 MPa

Použité komponenty:

– Nástroj firmy 3M – fíbrový disk s minerálem CUBITRON III

– Brousící hlava a kompenzátor firmy PushCorp

– Robot FANUC