Odstranění přebytků svarů s cílem dosažení rovinnosti ploch

  • Tloušťka svařených plechů: 5 mm a 10 mm
  • Velikost profilu výrobku: 270×85 mm
  • Délka výrobku: 2250 mm
  • Broušený materiál: Nástrojová ocel třídy 19

    Použité komponenty:
  • Brousící hlava a kompenzátor firmy PushCorp
  • Nástroj firmy 3M – fíbrový disk s minerálem CUBITRON III
  • Robot FANUC v testovacím technologickém centru pro robotické broušení firmy Sp-Tech, s.r.o.